Umple-ți cupa lui Dumnezeu!

      Comments Off on Umple-ți cupa lui Dumnezeu!

”Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău.”

Exod 20,8-10

În lumea noastră plină de stres, înaltă tehnologie şi viteză, avem nevoie, săptămânal, de 24 de ore de timp liber. Trebuie să ne odihnim de suprastimularea sistemului de adrenalină al corpului nostru, rădăcina multor probleme moderne de stres. De aceea Dumnezeu ne-a dat Sabatul. “Sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru Sabat” (Marcu 2,27). Oamenii trebuia să lucreze şase zile şi să se odihnească o zi – un ritm pe care istoria l-a arătat ca potrivindu-se vieţii umane.

Oamenii au încercat şi alte ritmuri. De exemplu, în 1793, francezii au adoptat un calendar care avea 12 luni a câte 30 de zile fiecare. Muncitorii lu­crau nouă zile şi se odihneau în ziua a zecea. Curând, totuşi, ei au renunţat la acest calendar, ca fiind nepotrivit, pentru că muncitorii nu vroiau să lucreze nouă zile înainte de a primi o zi de odihnă.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Statele Unite şi Marea Britanie au crescut producţia de materiale de război. Multe uzine au crescut la 74 de ore de lucru pe săptămână. în scurt timp, şi-au dat seama că, de fapt, angajaţii lor lucrau în medie doar 66 de ore. Aceiaşi muncitori erau ne­mulţumiţi de faptul că se simţeau iritabili. Moralul a scăzut. Au crescut acci­dentele. Superficialitatea a crescut.

Proprietarii de uzine au scăzut curând numărul de ore de lucru pe săp­tămână. în Statele Unite, unele uzine au angajat mai mulţi lucrători, iar altele au introdus trei schimburi de câte opt ore, în loc de a creşte durata de muncă a unui singur schimb. Care au fost rezultatele? Producţia a crescut, rebuturile au fost mai puţine, a scăzut rata absentării şi moralul a crescut.

În Marea Britanie, când au redus numărul de ore de lucru la 48 pe săp­tămână (opt ore pe zi, şase zile pe săptămână), producţia a crescut. Britanicii au mers mai departe şi au declarat atunci o zi de odihnă pe săptămână şi le-au dat lucrătorilor două săptămâni de vacanţă, anual.

Ideea de odihnă, o zi întreagă din şapte, este la fel de veche ca şi omenirea. A fost darul lui Dumnezeu pentru omenire, ca să păstreze viaţa şi sănătatea. Nu-i aşa că n-a trecut prea mult de când ne-am bucurat de darul lui Dumnezeu – timpul?

Cum poţi secera beneficiile pentni sănătate din ziua de Sabat, aşa cum a intenţionat Dumnezeu?,

Autori: Jan W. Kuzma & Cecil Murphey, Devoțional de sănătate 1998 – Dacă vrei să trăiești”

Sursa imagine: (c) J.A. Bracchi

Comentarii