“CE FACI TU AICI?”

      Comments Off on “CE FACI TU AICI?”

”El s-a sculat, a mâncat şl a băut şi cu puterea pe care l-a dat-o mâncarea aceasta, a mers patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi pânâ la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Şi acolo, Mie a intrat într-o peşteră şi a rămas în ea peste noapte. Şi Cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: ‘Ce faci tu aici, llie?’” 1 Regi 19,8.9

Ilie era în adâncimile depresiei. El se vedea pe sine ţinta execuţiei pentru că îl apărase pe Dumnezeu înaintea întregii naţiuni rebele. Profetul se considera singurul pe pământ rămas loial lui Dumnezeu. Nu părea că era de prea mult folos din partea lui să continue să mărturisească.

Domnul i-a spus să rămână în prezenţa Sa, apoi i-a oferit o demonstraţie de putere. Un vânt puternic a despicat stâncile şi a clătinat munţii. Dar Dum­nezeu nu era în el.

Un cutremur puternic a zguduit pământul de sub picioarele sale. Dar Dumnezeu nu era în el.

Apoi au venit focurile. Dar Dumnezeu nu era acolo.

în cele din urmă, o voce blândă şi liniştită. Aceea era Dumnezeu!

“Ce faci tu aici, Ilie? Tu eşti important pentru Mine. Am o lucrare vitală pentru tine. Mai întâi, vreau să ungi pe Hazael împărat al Siriei. în al doilea rând, unge pe ‘Iehu împărat peste Israel. Şi în al treilea rând, unge pe Elisei ca profet în locul tău. Şi, apropo, Ilie, 7.000 nu şi-au plecat genunchiul înain­tea lui Baal. Vino, hai să mergem.”

Dumnezeu nu l-a ocărât pe Ilie, doar a folosit nişte evenimente dramatice, ca să schimbe centrul atenţiei sale.

Nici un cuvânt aspru – doar afirmaţii. “Eşti încă profetul Meu, Ilie. Mergi, întoarce-te şi fă lucrarea unui profet, Ilie.”

Ilie trebuie să fi respirat adânc, apoi şi-a îndreptat umerii şi a mers înapoi spre Damasc. El văzuse lucruri mai înfricoşătoare decât Izabela cea mânioasă, dar Pumnezeu îl protejase din nou.

Să ne amintim, în timp ce lucrăm pentru El, că nici noi nu suntem sin­guri. El ne va conduce prin vocea mică, liniştită a Duhului Sfânt.

Nu trebuie să ne temem de furioasa Izabela. Şi undeva mai există 7.000 de membri loiali, care lucrează împreună cu noi pentru Dumnezeu.

Şi dacă ne descurajăm şi ne gândim că eforturile noastre sunt ineficiente şi alergăm să ne ascundem, fiţi siguri că Dumnezeu va întreba: ‘Ce faci tu aici?’

Gândeşte-te la circumstanţele în care te afli în acest moment. Dacă Dumnezeu te-ar întreba “Ce faci tu aici?”, ce I-ai răspunde?

Autor: Betty M. Hoehn, Devoțional de sănătate 1998 – Dacă vrei să trăiești”

Comentarii