Un remediu pentru vinovăție

      Comments Off on Un remediu pentru vinovăție

”Tot ce-Mi dâ Tatăl va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară” –  loan 6,37

Titlul ţipa efectiv cuvântul “VINOVĂŢIE”. Fotografia dc dedesubt putea frânge orice inimă. Arăta o mamă şi un tată luându-şi rămas bun de la fiica lor iubită, de 18 ani, înainte ca poliţiştii s-o conducă pentru a petrece 10 ani sau mai mult în închisoare, pentru că-şi ucisese copilul nou-năs- cut.

Dragostea şi durerea amestecate pe feţele lor loveau inima oricărui părinte care a iubit un copil – inima oricărui om care a iubit pc cineva. Ce părinţi adevăraţi nu şi-au făcut visuri şi speranţe pentru copiii lor? Ce părinţi n-au lucrat şi nu s-au sacrificat, ca să ajute aceste speranţe să devină reali­tate? Colegiu… lecţii de muzică… sport…

O astfel de scenă ne aminteşte dc una când toţi vom fi chemaţi să stăm înaintea lui Dumnezeu, Judecătorul neprihănit, şi să răspundem pentru vieţile noastre. Verdictul va fi; vinovat! Biblia ne spune că “toţi au păcătuit” (Rom. 3,23).

Dar în dragostea noastră rănită pentru un copil rătăcit sau în necaz, o altă imagine ne vine în minte – imaginea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, care a golit tot cerul pentru noi şi a cheltuit tot ce avea mai scump, ca să ne răscumpere. Dumnezeu a tăcut pentru noi ceva ce părinţii fetei nu puteau face pentru ea Isaia 53,5-9 ne spune cum El a luat pedeapsa noastră! “Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre… Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi. fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor”.

Calea noastră de a lucra cu vina cuiva (sau vina presupusă a cuiva) este să aruncăm cu pietre şi să separăm persoana în necaz chiar de sursele, şt comunitatea care i-ar putea oferi ajutor. Cineva s-a referit la aceasta, ca fiind “împuşcarea răniţilor noştri”.

Domnul nu-i lasă pe cei vinovaţi să plece liberi, dar El oferă o soluţie – o soluţie care, dacă este practicată printre noi ca familie, prieteni, localitate şi biserică, va restaura multe suflete lovite şi împovărate. Cu inima şi braţele larg deschise. El ne roagă: “Veniţi la Mine” (Matei 11.28). Făgăduinţa Lui este că nu va da afară pe nimeni care o va face (loan 6,37).

Există cineva care are nevoie de exemplul tău de dragoste
şi acceptare a lui Dumnezeu?

Autor: Lois (Rittenhouse) Pecce, Devoțional de sănătate 1998 – Dacă vrei să trăiești”

Comentarii