Despre noi

Istoric

Localitatea Cuvin este un sat ce aparține de comuna Ghioroc. Satul e așezat în zona de contact a Munților Zărand și Câmpia Aradului, la 25 de km de Arad. La 12 km de Lipova și 16 km de Pâncota. Localitatea Cuvin este situată în Podgoria Aradului, reprezentând spațiul de contact dintre două forme de relief: Câmpia Mureșului și Munții Zărandului.

Primul adventist în această localitate este Vasiliu Ostoia. În patrimoniul bisericii adventiste din Cuvin se află Biblia acestuia. Biblia face parte dintr-o ediție tipărită la Iași în 1874. Pe ultima pagină de copertă se află numele acestuia și data convertirii la credința baptistă: 18 august 1903. În 1906 Vasiliu Ostoia îmbrățișează credința adventistă și devine primul adventist din Cuvin.

A doua persoană care îmbrățișează credința adventistă provine tot din biserica baptistă și se numea Vălean Dumitru. Ulterior fratele Ostoia Dumitru emigrează în SUA, lăsând în Cuvin un grup de credincioși adventiști. Până în anii 1950 biserica adventistă din Cuvin nu depășește numărul de 20 de membri și neavând un local propriu, credincioșii se strângeau când la unul, când la altul, deseori mutând cu căruța scaunele și amvonul dintr-un loc în altul.

Atrași de rodnicia pământului și de oportunitățile de exploatare, între 1954-1957 se mută din Maramureș, rând pe rând, mai multe familii de credincioși adventiști: familiile Leordean, Bârgău, Jorza, Pop. În total peste 20 de persoane. Așadar, într-un timp scurt biserica se dublează.

Al doilea val de frați care se mută la Cuvin provin din biserica adventistă de la Apateu, și anume familiile Indricău, Seiche, David, Rus. Acest exod are loc între anii 1958-1959.

În anul 1959 fratele Seiche Petru organizează și înființează o orchestră de instrumente cu coarde. În anul 1968, sprijiniți de Otlăcan Traian din Macea, la Cuvin se înființează și o fanfară. În anii următori tendința de a se așeza la Cuvin continuă și bisericii din Cuvin i se adaugă familiile Indricău Axente, Tătar, Bodnar, Ociu, Dulgheru, apoi din Moldova familiile Ifrim, Zaharia, Dragoș, Iuga.

Dar modalitatea principală de creștere a bisericii o reprezintă botezul. Deseori aici se organizează botezuri ce uneori numărau chiar 70 de candidați. Cei botezați proveneau fie dintre copii credincioșilor, fie în urma evanghelizărilor.

În ciuda exodului masiv dinainte și după anul 1989, biserica își păstrează numărul de membrii și chiar crește, numărând în prezent 216 membri. Secretul constă în preocuparea misionară pe care credincioșii o au.

Biserica din Cuvin a plantat și susține o serie de biserici și grupe de credincioși adventiști pe întreaga vale a Mureșului și anume: Hălăliș, Ghioroc, Lipova, Chesinț, Brădățel, Zam, Neudorf, Dumbrăvița.

De asemenea Biserica Adventistă din Cuvin e preocupată de educația copiilor, preocupare materializată prin deschiderea și susținerea unei grădinițe începând cu anul 2007.

Galerie Foto

Mercea Lucian, pastor