Libertate spirituală

      Comments Off on Libertate spirituală
Libertate lanturi apus

Când ceri oamenilor să-ţi spună care este cea mai spirituală persoană pe care o cunosc, primeşti o uimitoare gamă de răspunsuri. Unii cred că oamenii din Evul Mediu, care mergeau pe duşumele reci cu picioarele goale şi se asigurau că stomacurile lor erau goale în permanenţă. Cei care admiră acest tip de indivizi au o suspiciune întunecată – că supunerea faţă de circumstanţele aspre şi chiar faţă de superiorii cruzi este ceva foarte spiritual. Şi aceasta, poate, pentru că ei cred despre Dumnezeu că este aspru şi crud.

Alţii vor sugera că cei care sunt liniştiţi şi amabili – indivizii pioşi, care niciodată nu fac mişcări repezi sau zgomot, şi care cu siguranţă nu fac niciodată ceva spontan sau amuzant. Poate că, iarăşi, admiratorii lor se închină unui Dumnezeu foarte rigid.

Dar este clar că nu aceasta este ceea ce Pavel avea în minte când căuta semne pentru o persoană cu adevărat spirituală. El ştia că atunci când Duhul lui Dumnezeu atinge centrul vieţii cuiva, acesta va descoperi libertatea. Pavel se gândea la oameni ale căror feţe sunt mai strălucitoare, ai căror paşi sunt mai uşori şi care cunosc o mai mare creativitate şi curaj, în timp ce fac faţă vieţii.

Nu vorbim aici despre o libertate nesăbuită, o permisiune iresponsabilă de a da voie dorinţelor vătămătoare. Mai de grabă, discutăm despre libertatea de teama respingerii, libertatea de nevoia de a cere altora permisiunea de a ne ierta pe noi înşine. Aceasta este libertatea de a prinde viaţa la un nou nivel şi de a creşte în direcţiile propriilor alegeri ale cuiva. Este libertatea de temerile eşecului, care ne-au vânat din copilărie şi ne-au reţinut de a ne lansa în viaţă, ca într-o aventură în care trebuie să îndrăzneşti.

O astfel de libertate deschide cele mai creative resurse ale noastre şi ne dă voie să devenim persoane unice, fiecare după felul ei, aşa cum Dumnezeu intenţionează să fim.
Isus a petrecut foarte mult din viaţa Lui, eliberându-i pe oameni de falsele noţiuni despre Tatăl Său, învăţate de rânduielile religioase ale vremii Sale. Trebuie să credem cuvintele Sale: “Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi li cu adevărat slobozi” (loan 8,36). Aceasta este o veste bună!

Cum este sănătatea ta spirituală? Ce poţi să faci, ca să experimentezi libertatea pe care fi-o oferă Isus?

Autor: Dan Matthews – Devoțional de sănătate 1998 – Dacă vrei să trăiești”

Comentarii